Hva er det som skiller SeaMotion fra andre bølge energi systemer.

SeaMotion har to flytende objekter med forskjellig vannplan som beveger seg i utakt. I denne utakten henter vi energien. Installasjonen er ikke bunnfast, men løst forankret og kan derfor brukes på alle havdyp. Systemet går ikke til endestopp og kan tåle bølger opptil 30m.

  1. Veritas (DNV) konsept studier.
    Veritas har gjennomført disse studiene i tre faser. DNV uttaler følgende:“The unique about SeaMotion design is the ability of the hydraulic cylinders to pass through horizontal direction, thus allowing for large relative heave motion in extreme conditions.”

  2. Bølgekraftens grunnleggende utfordringer av Øystein Kock Johansen (dr. philos.)
    Bølgekraft rundt omkring i verden har kostet milliarder av private og offentlige kroner. Det har ført til en sementering av pessimistisk mistro, blant politikere, miljøvernere, teknologer, industrielle aktører og investorer, om at bølgekraft ikke lar seg utnytte innenfor akseptable økonomiske rammer.

Men det finnes en annen lærdom og en dypere innsikt.

  1. Uttalelsene fra fagekspertpanelet i forskningsrådet:«Bølgekraft er svært utfordrende. En har prøvd i flere tiår uten å komme så mye videre.Men dette konseptet virker spennende og gjennomtenkt. En er ikke kjent med noe lignende, og en vurderer dette som ett skritt i rett retning. Innovasjonspotensialet er meget godt.»

  2. Bølgekraftens grunnleggende utfordringer. Det viktigste med bølge energi er, å opprettholde en jevnest mulig kraftleveranse gjennom 24 timer. SeaMotion bygges i en størrelse som tåler maksimum påkjenninger som kan oppstå i havet. Sylinderne er plassert på en slik måte at ved høyere bølger reduseres belastningen på systemet. Bølger har fem ganger mer energi enn vind og 10-30 ganger mer enn solenergi.Tidevannsenergi har 4 stans i døgnet hvor produksjonen er 0.

  3. SeaMotion Energy eiere: Gründerne bak utviklingen av SeaMotion har bred offshore erfaring, både over og under vann. De har til sammen over 100 års relevant offshore/onshore erfaring. Utviklingen av SeaMotion er således ikke bare basert på skrivebord Engineering, men praktiske løsninger hentet direkte fra egne erfaringer.