Mooring Mooring Mooring Mooring Mooring Mooring operations of our WEC prototype

SeaMotion WEC (Wave Energy Converter) - Produksjon av fornybar energi basert på bølgekraft

WEC skal videreutvikles med målsetting for salg til forskjellige aktører som produserer fornybar energi eller på annen måte kan dra nytte av teknologien. Samarbeid med industrielle og finansielle partnere for finansiering og ferdigutvikling vil ha ha høyt fokus.

Hovedfordelen med SeaMotion systemet at det er enkelt å bygge og enkelt å installere og gir bedre avkastning av investert kapital enn noe annet energisystem. Siden det i tillegg er relativt lavt i høyde vil SeaMotion systemene ikke være lett synlig fra land og gir heller ikke fra seg særlig støy og er lette å plassere i «klynger» på 10 eller flere system. Miljøfaktoren er derfor stor i og med at mange systemer kan bygges «hvor som helst» samtidig og installeres i grupper og parken kan utvikles og utbygges etter hvert.

Siden 20% av energien som produseres innen EU etter 2020 skal være fornybar er det store incentivordninger og profittmuligheter for de energiselskapene som kommer til markedet med gode løsninger som lar seg bygge ut i stort antall raskt. Betalingsvilligheten må derfor sies å være meget stor.

Den mest stabile og konsentrerte form for fornybar energi

"Bølgeenergi er generelt sett ansett for å være den mest konsentrerte og mest stabile form for fornybar energi. Det er den høye kraft tettheten i bølgene som indikerer at den kan bli den minst kostbare kilde til fornybar energi. Bølge kraft er en forholdsvis ukjent form for ren energi kilde, mens dens uavbrutte og kontinuerlige energi kilde har potensiale for å bli den mest langtidsvirkende kilde til verdens fremtidige behov såfremt noen eksisterende hindringer kan bli overvunnet. Et hoved problem med bølge teknologi er at bølger har for mye energi. Denne siden vil gi en idé om det enorme potensialet så vel som utfordringene, og utforske hvordan teknologien blir tilpasset rundt om i verden. Storbritannia har omtrent 35 av verdens 130 bølge energi og tidevanns kraft utviklere, som omfatter Aquamarine Energi og Marine strøm turbiner." Kilde:www.thinkglobalgreen.org