Styret


Lauritz Haringstad Løvø         Styrets Leder

e: lalovo@outlook.com
t: +4790999253


Lasse G. Aga           Styremedlem

e: lasse.aga@seamotion.no
t: +4795216977

Hans Knutsen          Styremedlem / Prosjektleder/Produktutvikler

e: hans@membrantech.com
t:  +4792252075

Magnar Frøyland     Styremedlem

e:  magnar@froymag.no
t:  +4790093795

Freddy Knutsen       Styremedlem

e:  freddy@rts.as
t:  +4798260947