Styret


Lauritz Haringstad Løvø         Styrets Leder

e: lalovo@outlook.com
t: +47 909 99 253


Lasse G. Aga           Styremedlem

e: lasse.aga@seamotion.no
t: +47 952 16 977

Hans Knutsen          Styremedlem / Prosjektleder/Produktutvikler

e: hans@membrantech.com
t:  +47 922 52 075

Magnar Frøyland     Styremedlem

e:  magnar@froymag.no
t:  +47 900 93 795

Kåre Jarl Salvesen Styremedlem

e: kjs.salvesen@gmail.com
t: +47 951 19 801