Bølgekraft – kanskje den nye oljen?

Bølgekraft – kanskje den nye oljen?

Norge kan bli verdensledende på bølgekraft – mens verden ser mot vind og sol.

Hentet fra Stavanger Aftenblad, publisert: 22. januar 2019
Skrevet av Næringssjef Karmøy kommune, Per Velde

Energipotensialet i bølgekraft er 4-6 ganger høyere enn i vindkraft og solenergi, men er glemt i energi- og klimadebatten. Solamøtet ble avholdt denne uken. Aftenbladet oppsummerte den næringspolitiske konferansen med at «Den nye oljen finnes ikke». Equinor informerte om sin satsing på flytende havvind, og inviterte leverandørindustrien til å se felles muligheter.

Ser store muligheter

Leverandørindustrien på Haugalandet ser også store muligheter! Blikket er ikke mot sol eller vind, men i de kolossale mengdene energi som finnes i bølgende på verdenshavene. Samtidig med Solamøtet var 17 virksomheter samlet for å delta i etableringen av en industriklynge for bølgekraft. De representerer over 20 kompetansefelt, herunder industrielt design, prosjektering, produksjon i stål, aluminium, hydraulikk, akkumulatorer, generatorer, elektronikk, automasjon, el-installasjoner, sjøkabel, ankersystemer, offshoreoperasjoner, m.m. Et lokalt industrisamarbeid som kan bli «spiren» til at Norge oppnår en internasjonal posisjon i bølgekraft tilsvarende som dansk industri har innen vindkraft.

I generasjoner er det arbeidet med å finne løsninger for å ta ut energipotensialet i bølgene. Det sies at oppfinner Thomas Edison (1847–1931) skal ha uttalt at det gjorde ham aldeles rasende å tenke på all energien i bølgene som gikk til spille. Professor emeritus Johannes Falnes ved NTNU, anerkjent forsker på bølgekraft – fra Skudeneshavn, hevdet for ti år siden at bølgekraftbygging kunne vært norsk storindustri. Oppfinner Hans Knutsen i Seamotion Energy AS, har fulgt opp professorens arbeid og utviklet en internasjonal patent som er like enkel som den er genial. DNV-GL har utført tre studier. Data fra pilottest i skala 1:40 viste gode resultater. Forventet produsert effekt er mellom 400 kW og 1 MW. Regionalt Forskningsråd har uttalt at innovasjonspotensialet er meget godt. I motsetning til vindkraft og solenergi, blir subsidier trolig ikke nødvendig.

Mange fordeler

Ny pilotmodell i skala 1:10 er snart ferdig. Konseptet er en bøye-ring på 2,5 diameter med hydraulikksylinderne som holder en søyle i midten. Energien i bevegelsene driver en generator som produserer strøm. Denne bølgekraftmodellen har også klare fordeler miljømessig i forhold til vind- og solenergi (jmf. kompositt og kjemikalier). Alt materiale vil være gjenvinnbart, stål, aluminium og vannhydraulikk. Ingen risiko for uønskede hendelser med fugler, mindre behov for sjøareal, mindre visuell forurensing. Ikke behov for spesialfartøy. Lavere drifts-, monterings- og vedlikeholdskostnader, for å nevne noen fordeler. Direkte overføringsverdier fra leverandørindustrien i petromaritim industri. Den nye oljen finnes kanskje likevel?

22.01.2019 15:17