SkatteFUNN 2016 og 2017

SeaMotion Energy AS har fått innvilget støtte fra SkatteFUNN. Tilsagnsbrev er mottatt den 22. april 2016.

Godkjenningen gir din bedrift rett til å kreve skattefradrag for relevante og dokumenterbare kostnader knyttet til forsknings- og utviklingsaktiviteter i det godkjente prosjektet. Godkjenningen gjelder imidlertid ikke kostnadsrammen, hvilke kostnader som inngår eller om din bedrift faller innenfor ordningen. Disse forholdene blir vurdert og avgjort av Skatteetaten, basert på bedriftens revisorbekreftede vedlegg til selvangivelsen.

Prosjektets innhold

Prosjektets hovedmål og delmål er gjengitt nedenfor slik de er beskrevet i søknaden.

Hovedmål:

Prosjektets hovedmål er å utvikle og bygge en prototype av SeaMotion Energy sitt patenterte bølgekraftverk, og beregne bølgekraftverkets strømproduksjon og vedlikeholdsbehov ved hjelp av simuleringer og i havnebassenget hos Marintek.

Delmål 1 -

DM1: Simulering for optimalisering av design

I samarbeid DNV GL lages en datasimulering av bølgekraftverket i operasjon. Dette gjøres i to faser. Første fase (avsluttet februar 2016) gjorde en lineær simulering av opprinnelig design. Samtidig ble en rekke muligheter for forbedret strømuttak foreslått for oppfølging andre fase.

Delmål 2 - DM2: Bygging av prototype målestokk 1:40

I samarbeid med Marintek i Trondheim (kontrakt må inngås) bygges prototyp for

bassengtesting.

Delmål 3 -

DM3: Testing av prototype i havbasseng

Prototyp modellen skal testes og undersøker i havbassenget hos Marintek i Trondheim.

10.03.2017 15:42