Støtte fra Forskningsrådets VRI

Satser offensivt på ny bølgekraftteknologi

Karmøy-bedriften SeaMotion Energy AS arbeider med å realisere et nytt og banebrytende konsept for å generere energi fra havbølger.

 

Hans Knutsen, oppfinner, prosjektleder og medeier i SeaMotion Energy, er optimistisk: – Vi har sett ganske mange ulike forsøk på å utnytte bølgekraft opp gjennom årene, men de fleste har møtt utfordringer som har stoppet realisering. Havbølger har den største energitettheten av alle fornybare energikilder, men utbygging og drift er særlig kostnadskrevende. Når det gjelder vårt konsept, har vi møtt både anerkjennelse og entusiasme fra eksperter vi har vært i kontakt med.

Medspiller Lasse Aga, som også er medeier og styreleder i bedriften, forteller at prosjektet foruten støtten fra VRI, har mottatt tilsagn om støtte både fra SkatteFUNN og fra Regionalt Forskningsfond - Vestlandet. Han siterer fra vurderingen fra fondet: ”Dette konseptet virker spennende og gjennomtenkt. En er ikke kjent med noe lignende, og dette vurderes som et skritt i riktig retning. Innovasjonspotensialet er meget stort.”

 

Støttespillere

Det er ressurskrevende å utvikle et slik konsept, og vi har holdt på i åtte år nå. Økonomisk og faglig støtte har betydd mye og gitt oss det nødvendige puffet for å komme videre, opplyser Aga.

Potensialet til oppfinnelsen er verifisert av Det Norske Veritas. DNV har analysert hvilke dimensjoner av flytelegemene som gir relativt høyest energiproduksjon. Forventet energimengde på ett system er rundt 400 - 500 kW/t, eller 3 504 000 – 4 380 000 kWh per år.

–Tre studier er gjennomført av DNV-GL. DNV-GL er en stødig støttespiller som har bidratt med mange konstruktive innspill, fortsetter Aga.

Konseptet

Knutsen forklarer at prinsippet er relativt enkelt og går ut på å koble sammen to flytende legemer som har forskjellig vannplan og beveger seg i utakt. En stor ytre tank på om lag 25 meter i diameter har  stort vannplan, stor bevegelse og stor bæreevne. En senter søyle i tanken på om lag tre meter i diameter, får lite vannplan og liten bevegelse og bæreevne. Når disse elementene kobles sammen ved hjelp av hydrauliske sylindre, kan betydelige energimengder hentes ut når elementene beveger seg i ulik høyde. Strøm produseres inni innretningen og transporteres derfra i kabel. Innretningen er forankret til havbunnen med kjettinger med god slark.

Han påpeker at en tradisjonell metode for å håndtere høye bølger ved kraftgenerering er å øke motstand og effekt jo høyere bølgene er, noe som gir enorme systempåkjenninger. Spesielt ved konseptet til SeaMotion er at det tåler en bølgehøyde på 30 meter, men effekten blir avtagende ved over fire meter høye bølger. Dette er mulig ved at vinkelen på de hydrauliske sylindrene hele tiden endrer seg. Slik reduseres systempåkjenningene ved ekstremvær og en kan forvente lavere vedlikeholdskostnader.

Uttesting

Et viktig mål med samarbeidet med Polytec var å forberede modellforsøk og finne ut hvilke komponenter og kriterier som burde inngå i forsøkene. Målet vårt er å få foretatt utstrakte modellforsøk hos Marintek i Trondheim. Foreløpig har vi selv en del modellforsøk på gang i vårt eget laboratorium på Karmøy sier Aga.

 Enkelt og unikt

Konstruksjonen på våre hydrauliske sylindre er det unike ved konseptet og årsaken til at våre patentsøknader nå er innvilget i en rekke land, fortsetter han. Han legger til at det videre løpet nå vil gå på å videreutvikle innretningen med mål om salg til aktører som satser på produksjon av fornybar energi. Eventuelt vil de vurdere å inngå samarbeid med industrielle og finansielle partnere for å ferdigutvikle, finansiere og bygge bølgeenergisystemer for salg til internasjonale energiselskap.

Vi ser framover med spenning nå. Med vår innovasjon kan utnytting av kraft fra havbølger bli en realitet om vi lykkes med å etablere samarbeid med de rette aktørene. Systemets enkelhet vil gjøre det gjennomførbart over hele verden, framholder Aga.

 FAKTA

Bølgekraft

Behovet for fornybar energi gjør nye løsninger aktuelle. EU har vedtatt at 20 % av energien som produseres innenfor unionen etter 2020 skal være fornybar. Bølgekraft er forurensingsfri, fornybar energi, og av alle kjente nye fornybare energikilder er det bølgekraft som har det største praktisk utnyttbare potensialet for framtiden. Nest etter vannkraft, som verden allerede har utbygd i stor grad, har havbølger den største energitettheten av alle fornybare energikilder.

Utnytting av bølgekraft er fremdeles nokså nytt når det kommer til forsknings- og teknologistadiet, til tross for at det kan spores tilbake til 1799, da det første patentet ble tatt. Det er svært mange og ulike ideer om hvordan utnytte kraft fra havbølger, men så langt er det ingen av dem som har «knekt koden».

De anleggene som i dag er under testing er ”linjeabsorbator", ”svingende vannsøyle” og ”punkt-absorbator”. Felles for disse løsningene er at de har et slags svingesystem som vekselvirker med bølgene. På denne måten får en konvertert bølgeenergi til mekanisk energi, som igjen kan omdannes til elektrisk energi.

 

 

 

 

 

10.03.2017 15:40