Bygging av ny modell i målestokk 1:10

Bygging av ny modell i målestokk 1:10

SeaMotion Energy AS besluttet tidlig i 2018 å bygge en ny modell av vår bølge kraft generator i målestokk 1:10 med henblikk på testing under realistiske forhold i sjøen vest av Karmøy. Vi har funnet en lokalisering hvor vi ønsker å foreta oppankringen i test perioden. Vi har fremmet en søknad til Karmøy Kommune om dispensasjon fra kommuneplanen vedrørende "viktig naturområde", om å tillate at vi foretar testene i det området som ligger nær våre kontorer i Åkrehamn.

Forberedelsene til disse testene pågår nå for fullt og gjeldende plan er å forankre generatoren på oppankringsstedet tidlig i mai 2019. Testingen vil foregå i noen måneder for å forsikre oss om at vi at vi får testet innretningen i bølger som pleier å komme i løpet av høsten.

Når resultatene fra denne denne modellen er klar, vil forberedelsene til bygging av en full skala prototype påbegynnes.

Karmøy kommune har tatt et initiativ for å etablere en næringsklynge av interesserte bedrifter i Rogaland, med tyngden på Hauglandet, for det formålet å skape et sentrum for kompetanse for den potensielle nye industrien som skal bidra i kommersialiseringen av dette konseptet. Vi ser for oss at den første full skala prototypen vil bli bygget i Rogaland.

30.03.2019 14:10