Nye muligheter

Nye muligheter for SeaMotion sin bølgekraft generator.

SeaMotion Energy AS utvikler et patentert bølgekraftkonsept. Vi arbeider med å bygge en drivverdig industri rundt vårt patenterte konsept. Dette gjøres ved å optimalisere designet (ved hjelp av datasimuleringer), dokumentere designet (ved hjelp av både datasimuleringer og fysisk modell).

Vårt system vil også kunne anvendes til å produsere ferskvann fra sjøvann gjennom en omvendt osmose prosess. Det vil også bli vurdert å produsere hydrogen.  Dette er i skrivende stund under ytterligere studier.

Bølgekraftanlegget har en rekke dokumenterte fordeler:

  • Det er lavt i høyde som gjør at systemet ikke er lett synlig fra land.
  • Det gir ikke fra seg nevneverdig støy.
  • Det er lett å plassere i "klynger" på 10 eller flere system.
  • Strømmen som produseres vil kunne genereres billigere enn det som i dag produseres av vindkraft og annen fornybar energi (unntatt vannkraft).
  • Vårt konsept har lave vedlikeholdskostnader.

Miljøfaktoren er stor i og med at mange systemer kan bygges "hvor som helst" samtidig og installeres i grupper og parken kan utvikles og utbygges etter hvert. Siden 20% av energien som produseres innen EU etter 2020 skal være fornybar er det store incentivordninger og profittmuligheter for de energiselskapene som kommer til markedet med gode løsninger som lar seg bygge ut i store antall raskt. Betalingsvilligheten må derfor sies å være meget stor. Samarbeidende bedrifter vil kunne skaffe seg ny omsetning ved bygging av mengder av enheter som skal benyttes i kraftproduksjonen. Vårt bølgekraft anlegg vil være meget konkurransedyktig i forhold til andre måter å produsere fornybar energi på.

04.04.2019 13:49