Stavanger Aftenblad 24.12.2016

Kan dette bli noe stort?

I åtte år har det lokale selskapet Seamotion prøvd å knekke koden for billig bølgekraft. Nå har selskapet funnet en løsning som de mener kan forsyne både fastlandet og oljeinstallasjoner med strøm.

På en klar og rolig desember morgen i Åkrehamn på Karmøy, får ikke den lille prototypen i vannet brynt seg på bølgekreftene der den gynger litt opp og ned, godt beskyttet innenfor moloen.

Men det er med denne nyvinningen trioen Lasse Aga, Magnar Frøyland og oppfinner og prosjektleder Hans Knutsen håper på å revolusjonere bølgekraften. Alle har flere tiårs erfaring fra oljebransjen, men ser nå store muligheter for nasjonal bølgekraft-industri og teknologiutvikling.

- Rimeligere enn vindkraft Tester av prototypen av genera-toren i basseng og i sjøen er lovende. Det samme er skussmålet fra Regionalt forskningsfond Vestlandet som beskriver konseptet som spennende og med nasjonal relevans.

Nå er vi kommet så langt at vi vil se om noen er interessert i å være med og dra prosjektet videre, sier Lasse Aga, styreleder i SeaMotion Energy AS. Hovedutfordringer for bølgekraft er kostnader, produksjonsvolum og robusthet. Dette mener trioen er løst gjennom deres sylinderformede generator.

 - Utfordringen med bølgekraft er å få ned prisen og lage et robust konsept som ikke øde-legges. Med tallene vi har nå, vil vi kunne produsere strøm for rundt 50 øre per kilowattime. Dette er rimeligere enn vind-kraft, og da begynner vi å snakke, sier styremedlem Magnar Frøyland i SeaMotion Energy AS.

Etter åtte års utvikling er det gjort mange justeringer underveis. Eksamen blir i løpet av 2018 på Marintek i Trondheim. Der skal konseptet gjennomgås i minste detalj før det eventuelt kan tas videre med en fullskala testmodell.

Bølgekraftparker

Trioen i SeaMotion viser fram animasjon av den flytende bølgekraftgeneratoren i sving. Bunnplata er på 30 meter i dia­meter. På den er det en søyle på 60 meter hvor mesteparten er under vann.

 Selve generatoren er en «smultring» med en diameter på 25 meter. Denne ligger nede i vannet og ved bølger beveges den opp og ned og genererer energi.

 

- Vi ser for oss 10-20 produksjonsenheter sammen i bølge-kraftparker som kan plasseres utenfor kysten eller ved oljeinstallasjoner. Enhetene holdes på plass av sugeankere og produserer strøm mest effektivt ved en bølgehøyde på mellom 3 og 5 meter, forklarer Lasse Aga.

 

- Modellen vår er helt annerledes enn noe av det andre som finnes. Selve patentet går ut på at sylindrene ikke går til ende-stopp, men går forbi et såkalt nullpunkt. Dette medfører videre at vi unngår brudd på utstyret. I tillegg er det ikke bunnfast. Det gjør den mer robust og mindre utsatt for slitasje. Enheten tåler over 30 meter høye bølger, skyter oppfinner Hans Knutsen inn.

Knutsen har utviklet fem pa­tent som er blitt kommersielle. For oljeindustrien var et av dem et veie system for oljeinstallasjoner. Systemet ble brukt for å verifisere vekt og tyngdepunkt i forbindelse med fjerningen av TCP2-plattformen på Frigg feltet for snart ti år siden.

 

Norsk industri

Består konseptet testen på Marintek neste år, mener Seamotion at det ikke er umulig at en testpark kan bygges innen 2020, forutsatt at det er interesse i markedet.

- Med tanke på alt det som er gjort innen bølgekraft og manglende lønnsomhet, hvordan vurderer dere realismen i prosjektet?

- Vi hadde ikke drevet på med dette i åtte år dersom vi ikke hadde tro på prosjektet, sier Aga, før han fortsetter:

-På sikt kan bølgekraft bli for norsk industri det vindmøller ble for dansk industri. Norge har spisskompetanse på offshoreteknologi. Alt ligger egentlig til rette for at Norge kan bli en stor teknologileverandør av løsninger for bølgekraft også, mener Aga.

TOR GUNNAR TOLLAKSEN

tor.gunnar.tollaksen@aftenbladet.no

06.03.2017 22:02